C4cfb7aa789bfd6876effa6e4abeca02928d149ecc254da23c6fdade1b4155ef

Annegien Canoy

The care of rivers is not a question of rivers, but of the human heart (Tanaka Shozo)

Meer dan 100 jaar komt Natuurmonumenten op voor natuur en cultuurhistorie in Nederland. We zijn een ondernemende en actieve beweging die alle mensen die van de natuur houden bij elkaar brengt. Samen met onze leden en donateurs (725.000) en kinderen van Oerrr (195.000) beschermen, beheren en ontwikkelen we natuurgebieden en cultureel erfgoed. Zo kunnen we jong en oud, nu en in de toekomst, laten spelen en sporten in hun natuurrijke omgeving. De samenwerking met de Stichting Zevenheuvelenloop is hiervan een prachtig voorbeeld.

Ik werk sinds 2007 bij Natuurmonumenten in verschillende functies. Momenteel ben ik als hoofd communicatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de organisatiebrede (marketing) communicatie strategie.